EUROPEAN BAM TOURNAMENT BOYS - BOTEVGRAD (BULGARIA) - SEPTEMBER 8-10, 2000


RESULTS OF THE GAMES

BULGARIA I BC BALKAN BULGARIA 86 48
TOFAS BURSA TURKEY AZERBAIJAN 84 17
  
BULGARIA I AZERBAIJAN 120 25
TOFAS BURSA TURKEY BC BALKAN BULGARIA 121 49
  
AZERBAIJAN BC BALKAN BULGARIA 44 49
BULGARIA I TOFAS BURSA TURKEY 66 89


FINAL CLASSIFICATION

TOFAS BURSA TURKEY
BULGARIA I
BC BALKAN BULGARIA
AZERBAIJAN

<<Prev Next>>